De Kracht van Maatschap Brabant

Ieder hun eigen expertise, samen een oplossing voor uw uitdaging.

Maatschap Brabant draagt bij aan het probleemoplossend vermogen van de overheden in Brabant.

De kracht van Maatschap Brabant ligt in het onderzoeken van, het adviseren over en bovenal het helpen oplossen van complexe politiek-bestuurlijke vraagstukken. Ontwikkel- en realisatiekracht zijn hierbij sleutelwoorden. Onze mensen, ook wel Maten genoemd – een woord voor vrienden-, hebben vraagstukken waarover zij adviseren persoonlijk doorleefd, vaak vanuit verschillende rollen, en kennen de wegen in het ambtelijke en bestuurlijke domein. In Brabant en daarbuiten.

Maatschap Brabant: dichtbij en onafhankelijk

  • Dichtbij: onze mensen vervullen zelf ambtelijke topfuncties en spreken daardoor de taal van onze opdrachtgevers. We zijn niet bedreigend; we kennen de omgeving en het netwerk en zijn dichtbij genoeg om snel vertrouwd te kunnen worden. We kunnen snel doordringen tot de kern van de zaak en oplossingen bieden die passen en écht werken. En als iets echt niet kan, zeggen en onderbouwen we dat snel. We willen dat onze opdrachtgevers geen tijd en geldverliezen aan lange processen, maar tijd en geld besteden aan resultaten.
  • Onafhankelijk: onze mensen hebben, behalve bij interim- en programmamanagement, een zekere afstand tot het dagelijkse werk van onze opdrachtgevers. Die afstand geeft ruimte voor andere perspectieven, dwarsdenken en een onafhankelijke, kritische blik op situaties. Een blik die soms als spiegel dient, soms tot een scherpe conclusie leidt. Bij adviesopdrachten is Maatschap Brabant onafhankelijk in werkwijze en oordeelsvorming.

Maatschap Brabant werkt in opdracht van de politieke en/of ambtelijke top (eindverantwoordelijken en bestuurders) van (semi)overheden binnen en buiten Brabant. De maten bij Maatschap Brabant zijn geselecteerd op stevigheid en kwaliteit. Onze Maten zijn zelf allemaal in vaste dienst van een overheidsorganisatie in Brabant.