Onze Diensten

Ieder hun eigen expertise, samen een oplossing voor uw uitdaging.

interim-lijnanagement

+

strategisch advies en dwarskijken

Z

coaching voor managers en bestuurders

f

interimprogramma en procesmanagement rond complexe opgaven

l

dealmaking en mediation in complexe samenwerkingssituaties

w

dagvoorzitterschap

Overzicht van opdrachten

Opdracht Opdrachtgever Status
Programmamanagement Nationale Actieagenda Brainport Brainport Development afgerond
Leer- en ontwikkeltraject slagkrachtig samenwerken aan de energietransitie Provincie Noord-Brabant lopend
Kwartiermaken Regiodeal Midden en West-Brabant ‘Makes&Moves’ Regio’s Midden en West-Brabant afgerond
Discussienota regio en gemeenten Gemeente Oss afgerond
Dagvoorzitter Netwerkbijeenkomst Arbeidsmigratie Provincie Noord-Brabant afgerond
Workshopleiding integriteit en ondermijning in het kader van het Inwerkprogramma nieuwe statenleden Griffie provincie Noord-Brabant afgerond
Dagvoorzitter Nieuwe financieringsmodellen IPO afgerond
Dagvoorzitter Ontwikkeldag West – Brabant Provincie Noord-Brabant afgerond
Procesregie Brabantse aanpak arbeidsmigranten Provincie Noord-Brabant lopend
Projectmanagement economische dynamiek Spoorzone Tilburg Gemeente Tilburg afgerond
Begeleiding bestuurlijke stakeholdersessies herontwikkeling Binnenstad/Heuvel Gemeente Eindhoven afgerond
Coachtraject Gemeente Landerd lopend
Plaatsvervangend Programma directeur Stikstof Ministerie LNV afgerond
Advisering alternatieve bekostiging HOV / Knoop XL Brainport Regio Eindhoven Provincie Noord-Brabant afgerond
Herijking Regionaal Strategisch Platform Omgevingsdienst Brabant Noord lopend