Onze Maten

Ieder hun eigen expertise, samen een oplossing voor uw uitdaging.

Sandra Koster

Sandra Koster

Maat

s.koster@eindhoven.nl
06 30486229

Managementassistente
Priscilla Speerstra
06 30486229
p.speerstra@eindhoven.nl

Klik op de foto voor verdere persoonlijke informatie.

Carly Jansen

Carly Jansen

Maat

cjansen@brabant.nl
06 18303051

Managementassistente
Mieke Bakker-de Graaf
06 52794034
mdgraaf@brabant.nl

Klik op de foto voor verdere persoonlijke informatie.

Tom de Laat

Tom de Laat

Maat

t.de.laat@oss.nl
06 46325570

Managementassistente
Alice Gerrits
0412 629629
a.gerrits@oss.nl

Klik op de foto voor verdere persoonlijke informatie.

Bewezen vrienden met impact in het publieke domein

Werken vanuit expertise & nabijheid:

.. hebben de vraagstukken waarover zij adviseren persoonlijk doorleefd

.. kennen de wegen in het bestuurlijke domein en

.. hebben specifiekere kennis op het gebied van (interim)lijn-management, programma- en projectmanagement rond complexe integrale opgaven, regionale (triple helix en PPS) samenwerking en (multilevel)governance

.. zijn teamspelers en politiek-bestuurlijk bewezen sensitief.

+

Zijn kritisch & onafhankelijk:

.. bewaken voldoende afstand tot de inhoud van het vraagstuk.

.. staan buiten de lijnverantwoordelijkheid en hebben geen persoonlijk belang bij de uitkomsten van de opdracht (ideëel, relationeel noch financieel).

Z

Transparant & flexibel:

.. sturen op het (achterliggend) doel van de opdracht.

.. toetsen tussentijds de voortgang op inhoud & proces.

.. maken tussentijdse keuzes voor bijsturing bewust en expliciet.

.. hebben een (pro)actieve communicatiestijl en zijn gericht op draagvlakverwerving/borging