Voordeel voor opdracht-

gevers

Wat is het voordeel van Maatschap Brabant voor Brabant?
 • Een flexibele inzet van bewezen gekwalificeerd personeel.

 • Door ervaringen uit te wisselen wordt “Overheid Brabant” sterker.

 • Complexe uitdagende vraagstukken/ opgaven kunnen snel en kwalitatief goed worden bemensd.

 • Brabantbrede kennis en ervaring en denkkracht wordt op hoog niveau ontsloten.

 • Mensen met kennis en relevantie netwerken in Brabant blijven behouden voor “BV Overheid Brabant”.

 • De productiviteit neemt toe.

 • Externe inhuur kan op deze manier worden beperkt.

Waarom maken opdrachtgevers graag gebruik van Maatschap Brabant?
 • Een kwalitatieve inzet op voor eigen organisatie lastig te bemensen opdrachten.

 • De ideale manier om snel en flexibel kwaliteit binnen te halen.

 • De Maten brengen “gratis” een schat aan ervaring en netwerken mee.

 • Maten snappen hoe jouw organisatie in elkaar zit, maar kunnen ook met enige distantie kijken om tot (vernieuwende) oplossingen te komen waar je mee verder kunt.

 • Maten kunnen vanuit hun onafhankelijke positie soms gemakkelijker iets lostrekken wat in de organisatie al even vastzit.

 • De inzet van goede ervaren intrinsiek gemotiveerde mensen met hart voor Brabant.

 • Geen verdere verplichtingen na afloop van een opdracht.

Waarom nemen ervaren managers deel aan Maatschap Brabant?
 • Een variatie in werkomgeving en opdrachten.

 • Nieuwe collega’s binnen de groep Maten die elkaar inspireren.

 • Het houdt hen scherp, fris en vergroot hun lerend vermogen.

 • Ze vinden het leuk om van “the best of both worlds” te profiteren: vanuit financiële zekerheid ondernemend te kunnen werken.

Waarom nemen werkgevers aan Maatschap Brabant deel?
 • Ze hebben het eerste trekkingsrecht uit de pool van Maten.

 • Zo boeien en binden ze kwalitatief goede ervaren medewerkers.

 • Het genereert interessante opdrachten voor eigen medewerkers.

 • Een deel van de salariskosten van medewerkers worden terugverdiend.

Wat is het voordeel van een pool boven individuele detacheringen?
 • Ervaring met (vernieuwende) oplossingen voor (semi)overheden in Brabant wordt uitgewisseld, waardoor de toegevoegde waarde van het geheel meer is dan de som der delen.

 • De PR/ bekendheid van de pool van Maten is gemakkelijker te organiseren.

 • Er kunnen gemakkelijker opdrachten worden geworven.

 • Het genereert een grotere opdrachtenstroom.

 • Er is een breder en diverser pallet van “consultants/managers” die ingezet kunnen worden.

 • Werk kan gemakkelijker verdeeld worden op een wijze die past bij ieders kwaliteiten (juiste persoon op juiste opdracht).

 • Pieken kunnen gemakkelijker worden opgevangen.

Referenties

Algemeen

“Als het gaat om complexe bestuurlijk/technische vraagstukken kun je natuurlijk naar de overvloedig aanwezige bureaus in Nederland of zelfs daarbuiten stappen voor hulp/advies. Met Maatschap Brabant doen wij dat op ‘onze Brabantse wijze’: SAMEN! Vanuit een diversiteit aan noodzakelijke/beschikbare expertise komen we met analyse, ideeën, voorstellen die vaak tot onverwachte oplossingen leiden en ons bestuurlijk perspectief bieden. De voorbeelden die ík heb meegemaakt en nog …. hebben ons verder gebracht dan ooit was voorzien. ‘Maatschap Brabant’: van én voor ons SAMEN!”

John Jorritsma
Burgemeester gemeente Eindhoven

“Krachtige allianties zijn nodig om te werken aan de kwaliteit van Brabant. Deze allianties worden geschraagd door een driepoot van onderscheidende visies, open en vitale netwerken en dienend leiderschap. Voor mij is Maatschap Brabant de one-stop-shop voor deze driepoot. Vernieuwen en verbinden in een vloeiende beweging. Carly, Tom en Sandra zijn allen waardengedreven professionals met een aanstekelijke nieuwsgierigheid en een ongekend netwerk. Zo zorgen zij onder alle omstandigheden voor daadwerkelijke impact.“

Erik van Merrienboer
Gedeputeerde provincie Noord-Brabant (tot 2020)

Referenties

Over Sandra

“Sandra heeft altijd het oog op de bal. Inhoud voorop! En met haar ervaring weet ze dat de bal het snelst gaat als je die rond speelt in het team. Sandra is zeer betrokken bij de projecten, en schuwt de verantwoordelijkheid nooit. Dat laatste vind ik haar grootste kwaliteit: ze duikt niet weg, zegt waar het op staat, en werkt net zo lang door totdat de oplossing gevonden is.”

Paul van Nunen
Directeur Brainport Development

Referenties

Over Tom

“Denkend aan jou zie ik vergezichten, niet alleen op de wereldbol! Door de vragen die je stelt, de wezenlijke zoektocht naar het doel, de allianties, de ambitie. De kansen voor de toekomst. Nieuwe wegen, nieuwe woorden, nieuwe openingen”

Wobine Buijs
Burgemeester gemeente Oss

“In Eindhoven was jaren sprake van een ” veelkoppig, complex en poltiek gevoelig” prbleem rondom de positie van het Muziekgebouw. In opeenvolgende jaren was een “gordiaanse knoop” steeds strakker getrokken waardoor relaties op het spel kwamen te staan. Als Voorzitter van het college heb ik – desgevraagd – een ultieme poging ondernemen om dit “dossier”  vlot te trekken. En naar het nu zich laat aanzien met succes. Omdat ik geheel waardevrij deze opdracht op me nam, wilde ik me extern laten begeleiden. Met Tom de Laat vanuit de Maatschap Brabant heb ik een schier onmogelijke opdracht tot een succes weten te brengen met dank aan alle stakeholders. Complexe vraagstukken los je namelijk nooit in je eentje op; dit doe je SAMEN! Tom is hierbij van onschatbare waarde gebleken: deskundig, creatief, effectief, mensgericht, betrouwbaar en vooral collegiaal. Het was een genoegen met Tom te hebben mogen werken. Bij een volgens complex dossier zal ik terdege denken aan Maatschap Brabant met een areaal aan deskundige mensen.

John Jorritsma
Burgemeester gemeente Eindhoven

Over Tom als Coach

“Tom is een coach die heel goed luistert en snel tot de kern kan komen. Oprechte interesse is wat mij betreft zijn sterkste punt. Humor en ontspannenheid maken dat het ook nog eens erg prettig en leuk is. Hij is in staat om duidelijk te maken dat we er zijn voor mij en dat het dus aan mij is om iets van het coachtraject te maken. Hij is niet sturend maar denkt wel mee. Het feit dat Tom een berg ervaring heeft als leidinggevende bij de overheid maakte dat hij snel de situatie waarin ik mij bevind kan inschatten en mij ook vanuit zijn eigen ervaring advies kan geven. Die eigen ervaring als manager is de echte meerwaarde ten opzichte van een coach die bijvoorbeeld zelf adviseur of psycholoog is. Dat Tom zelf met het bijltje heeft gehakt, maakt dat ik zijn adviezen of inzichten in de praktijk ook direct kon toepassen. Door zijn ervaring was er bij mij van nature al snel draagvlak voor zijn inzichten/adviezen. Tom is heel enthousiasmerend en hij straalt uit het werk als coach graag te doen.”

Een afdelingsmanager, later directeur, bij de Rijksoverheid

“Ik heb er veel aan gehad. Deels als bevestiging van mijn eigen beelden en ideeën, deels vanwege nieuwe opgedane inzichten. Al met al heb ik er diverse waardevolle bouwstenen aan overgehouden, die mij in mijn persoonlijke ontwikkeling verder kunnen brengen.”

Een algemeen directeur/gemeentesecretaris

“Het feit dat je oprecht luisterde en aandacht had voor mijn verhaal vond ik bijzonder. Je lette niet alleen op wat ik zei, maar ook op hoe ik het zei op zeker ook op mijn lichaamstaal. De vragen prikkelden mijn gedachten, scherpten zaken aan die ik zelf (onbewust) al wist maar nooit uitsprak.”

Een senior adviseur bij een gemeente